Gebruikers van Op Orde

Het invullen van papieren formulieren kost tijd, concentratie en je moet ook nog eens netjes schrijven. Vaak houd je geen tijd en energie over om te doen wat je eigenlijk wilt doen: mensen aanspreken op hun gedrag. Met ons digitale systeem lukt dat wél.

Ga weer uitleggen waarom iets niet mag.
Zwervende vuilniszakken, een boot die te lang ergens ligt of een fout geparkeerde auto. Als mensen iets doen in de openbare ruimte wat niet mag, spreek jij ze erop aan en zo nodig geef je een boete.

Dat is je taak als handhaver van de openbare ruimte. Maar kom je daar (genoeg) aan toe? Of ben je veel tijd kwijt aan het invullen van het formulier om een melding of overtreding vast te leggen? Zo veel tijd dat de communicatie naar mensen erbij in schiet?

Als je werkt met ons systeem vul je het formulier op je smartphone of tablet snel in. Je kiest op je device welke melding je wilt maken, vult alle invulvelden in (vaak is dit al voor ingevuld of hoef je alleen iets aan te tikken) en je stuurt de informatie meteen door naar kantoor. Door het gemak van de handhavingsapp houd je tijd over voor je eigenlijke werk: uitleggen waarom iets niet mag. Dat is een belangrijke taak, want door in gesprek te gaan met mensen kweek je meer begrip.

Doordat je alleen je device bij je hebt, is het meesjouwen van allerlei formulieren dus verleden tijd. Extra voordelen zijn dat je de formulieren niet meer met de hand hoeft in te vullen en dat je ze niet hoeft te bewaren tot je ze afgeeft op kantoor.

Geen papieren formulieren betekent voor jou:

  • Sneller werken
  • Preciezer werken (je weet wat je wel en niet moet invullen)
  • Met de hand invullen hoeft niet meer
  • Meldingen meteen versturen naar kantoor
  • Je hebt alleen je smartphone of tablet bij je
  • Formulieren verliezen of kwijtraken kan niet meer
  • Je hebt tijd voor het gesprek met mensen op straat