Skip to content

Toezicht in de openbare ruimte

 

Wat als het verkeerd gaat in de openbare ruimte, hoe snel te reageren en hoe houd je overzicht?

De toepassing stellen wij gratis beschikbaar voor onze relaties. En tegen kostprijs voor anderen. Wij weten dat de druk op jullie groot is. Wij willen een bijdrage leveren om jullie de goede dingen te kunnen laten doen voor de veiligheid van de burgers van jullie gemeente.

Daarom hebben we het intern met elkaar besproken en willen wij jullie dit gratis ter beschikking stellen zolang het nodig is.

 

Toezicht in de openbare ruimte

 

Wat als het verkeerd gaat in de openbare ruimte, hoe snel te reageren en hoe houd je overzicht?

De toepassing stellen wij gratis beschikbaar voor onze relaties. En tegen kostprijs voor anderen. Wij weten dat de druk op jullie groot is. Wij willen een bijdrage leveren om jullie de goede dingen te kunnen laten doen voor de veiligheid van de burgers van jullie gemeente.

Daarom hebben we het intern met elkaar besproken en willen wij jullie dit gratis ter beschikking stellen zolang het nodig is.

Hoe werkt het?

Stap 1. medewerkers op straat rapporteren hun bevindingen op een adres of locatie via Op Orde. Dit kan door middel van het aanmaken van een nieuwe melding maar ook op basis van een looplijst. Bij een looplijst ligt het initiatief bij kantoor; zij geven aan welke adressen of locaties bezocht moeten worden. (Het ziet er hetzelfde uit als de ToDo lijst maar dan gestart vanuit kantoor).

Deze ingezonden meldingen worden in Op Orde verwerkt. Elke waarneming heeft zijn eigen details.

stap 2. wanneer de situatie niet akkoord is, dan kan deze worden doorgezet naar een afdeling. Bijvoorbeeld: medewerkers op straat constateren dat er een samenscholing is. Dit wordt ingezonden en door een keuze te maken voor de handhaving krijgt deze afdeling die direct te zien als een ToDo en kan hierop acteren.Van elke dag wordt een dagrapportage automatisch opgesteld.

Van alle zaken betreffende Corona worden een aantal items verzameld (bijvoorbeeld locatie, waarom bezocht en of de situatie akkoord is of niet) en in een (hoofd)zaak gezet. Het overzicht van deze zaken wordt getoond in een aparte (hoofd-)zaak. Deze kan vervolgens standaard worden gemaild naar degenen die er wat van moeten vinden.

Het grote voordeel hiervan is:

  • Meest actuele situatie: Altijd up to date (gedurende de dag wordt het dagrapport elk moment aangevuld met actuele ingezonden zaken).
  • Gestructureerd: We werken volgens 1 format zodat de informatie snel overzichtelijk en inzichtelijk is.
  • inzetbaarheid: Medewerkers zijn op straat; ze hoeven op kantoor geen rapportages op te stellen.
  • Overzicht: Voor het Corona-team op kantoor geldt dat zij altijd beschikken over een overzichtelijke dagrapportage.
  • Details beschikbaar: Vanuit de hoofdzaak kan je doorklikken naar de betreffende zaak voor meer details en weer terug naar de hoofdzaak.

Werkende weg kunnen we de applicaties aanpassen aan de (lokale) omstandigheden. We kunnen dit, met jullie medewerking, binnen 1 dag in de lucht hebben, zodat de hele buitendienst -en kantoor- met elkaar in verbinding staat zonder veel noodzakelijk \’gedoe\’. Daarbij gaan we ervoor zorgen dat wanneer iemand Op Orde installeert, het device automatisch wordt geregistreerd.

Een lijst met medewerkers wordt ingelezen en iedereen krijgt zijn inlognaam en ww toegezonden zodat ze direct aan de gang kunnen. Wat betreft de looplijst: elke ochtend kan er een Excel-lijst worden aangeleverd met de te bezoeken adressen. Dat kunnen ook repeterende adressen zijn (bv. hangplekken). Wij zorgen ervoor dat binnen een hele korte tijd (denk in een uur) alles klaarstaat voor de medewerkers die de straat opgaan.

Waarom deze toepassing?

Vanuit verschillend kanten krijgen we berichten dat binnen organisaties de rapportages \’een Poolse landdag\’ lijken te worden. Wij snappen dat het hectisch is, dat veel moet gebeuren en dat de hele dag de telefoon gaat. Iedereen rapporteert op zijn/haar manier (vanuit de beste bedoelingen!) en ondertussen wordt het steeds moeilijker om goed overzicht te houden en daarmee de juiste beslissingen te nemen. De afgelopen dagen zijn wij \’hurry up\’ bezig geweest om een toepassing te maken die ervoor zorgt dat jullie snel overzicht hebben over de stand van zaken. Hiervoor hebben we de beschikbare functionaliteit van Op Orde ingezet.

Meer over de bestrijding tegen het Corona virus?

 
Jeroen Op Orde

Jeroen Lugte
+316 83 60 37 97
jsml@oporde.nu

Meer over de bestrijding tegen het Corona virus?

 
Jeroen Op Orde

Jeroen Lugte
+316 83 60 37 97
jsml@oporde.nu