Skip to content

Bekijk ons thema Algemeen

De apps van Op Orde zijn zeer flexibel te configureren, zodat deze voor de meest uiteenlopende handhavings- en uitvoeringstaken zijn in te zetten. Op Orde heeft daarom apps ontwikkeld voor specifieke werkzaamheden, maar ook voor algemeen gebruik. Een takenlijst, logboek of BRP- of RDW-databases zijn immers bruikbare middelen om vrijwel alle werkzaamheden te versnellen en te vereenvoudigen. Zo maakt Op Orde niet alleen de (voortgang van) de werkzaamheden inzichtelijk, maar ook alle relevante informatie toegankelijk.

Bekijk onze thema\’s

De apps van Op Orde zijn zeer flexibel te configureren, zodat deze voor de meest uiteenlopende handhavings- en uitvoeringstaken zijn in te zetten. Op Orde heeft daarom apps ontwikkeld voor specifieke werkzaamheden, maar ook voor algemeen gebruik. Een takenlijst, logboek of BRP- of RDW-databases zijn immers bruikbare middelen om vrijwel alle werkzaamheden te versnellen en te vereenvoudigen. Zo maakt Op Orde niet alleen de (voortgang van) de werkzaamheden inzichtelijk, maar ook alle relevante informatie toegankelijk.

Ontdek onze thema\’s en de daarbij behorende apps

To do

De ToDo-app is een algemene app die bijhoudt welke taken voor wie nog openstaan en welke (vervolg)acties dienen te worden ondernomen. De ToDo-app maakt zo in realtime inzichtelijk welke zaken nog aandacht verdienen.

Op Orde app to do

Logboek 

De Logboek-app geeft alle zaken weer, lopende én gesloten, binnen een aan te passen straal en periode. Daardoor is de lokale stand van zaken helder inzichtelijk te maken en wordt het invoeren van dubbele zaken voorkomen.

Op Orde app logboek

Hotspot

De Logboek-app geeft alle zaken weer, lopende én gesloten, binnen een aan te passen straal en periode. Daardoor is de lokale stand van zaken helder inzichtelijk te maken en wordt het invoeren van dubbele zaken voorkomen.

Op Orde app hotspot

BRP info

De BRP Info-app maakt bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk. Aan de hand van deze gegevens kunnen gebruikers persoonsgegevens opvragen, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op Orde toont informatie op basis van ieders need to know en need to do.

Op Orde app BRP info

RDW info

Met de RDW Info-app bevragen gebruikers de gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW). Daarmee kunnen zij eenvoudig werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op verkeer en voertuigen. Op Orde werkt daarbij binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en informeert de gebruiker op basis van diens need to know en need to do.

Op Orde app RDW info

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.