Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Algemeen.

To do

De ToDo-app is een algemene app die bijhoudt welke taken voor wie nog openstaan en welke (vervolg)acties dienen te worden ondernomen. De ToDo-app maakt zo in realtime inzichtelijk welke zaken nog aandacht verdienen.

Op Orde app to do

Logboek 

De Logboek-app geeft alle zaken weer, lopende én gesloten, binnen een aan te passen straal en periode. Daardoor is de lokale stand van zaken helder inzichtelijk te maken en wordt het invoeren van dubbele zaken voorkomen.

Op Orde app logboek

Hotspot

De Logboek-app geeft alle zaken weer, lopende én gesloten, binnen een aan te passen straal en periode. Daardoor is de lokale stand van zaken helder inzichtelijk te maken en wordt het invoeren van dubbele zaken voorkomen.

Op Orde app hotspot

BPR info

De BRP Info-app maakt bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) mogelijk. Aan de hand van deze gegevens kunnen gebruikers persoonsgegevens opvragen, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op Orde toont informatie op basis van ieders need to know en need to do.

Op Orde app BRP info

RDW info

Met de RDW Info-app bevragen gebruikers de gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW). Daarmee kunnen zij eenvoudig werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op verkeer en voertuigen. Op Orde werkt daarbij binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en informeert de gebruiker op basis van diens need to know en need to do.

Op Orde app RDW info

Klik op één van de volgende thema’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.