Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Afval.

Afvalstoffen

De Afvalstoffen-app is bedoeld voor overtredingen met betrekking tot het aanbieden of opslaan van afval, voornamelijk door bedrijven. Overtredingen zijn bijvoorbeeld afval gemengd aanbieden, afvalopslag in strijd met een verbod, afvalstoffen storten en zwerfafval achterlaten. Middels een bevraging van de Kamer van Koophandel, achterhalen gebruikers eenvoudig de overtreder en verhalen zij de kosten op de verantwoordelijken.

Op Orde app avalstoffen

Huisvuil

De Huisvuil-app maakt de controle op het niet correct aanbieden van huisvuil efficiënter door een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP). Constateren gebruikers een overtreding, bijvoorbeeld huisvuil naast de container, dan maken zij melding in de app. Op Orde vult dan automatisch gegevens aan op basis van de ingevoerde adresgegevens.

Op Orde app huisvuil

Dumping

Met de Dumping-app pakken gebruikers het storten van afval op achteraf gelegen plaatsen aan. Daarbij neemt Op Orde deels het opmaken van de rekening over en maakt het een bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) en Kamer van Koophandel mogelijk. Zo wordt het afval snel opgeruimd en komt de rekening bij de overtreder terecht.

Op Orde app dumping

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.