Skip to content

Bekijk ons thema Afval

Afval dat incorrect wordt aangeboden, opgeslagen of gedumpt, kan de leefbaarheid van de openbare ruimte en de volksgezondheid aantasten. Daarom is het zaak snel en efficiënt op te treden tegen dergelijke overtredingen. Op Orde automatiseert het maken van de melding, het verwijderen van het afval en het achterhalen en aansprakelijk stellen van de overtreder. Daartoe hebben wij onder meer apps ontwikkeld voor het opruimen van afvalstoffen, huisvuil en gedumpt afval. Zo draagt Op Orde bij aan een schone en veilige leefomgeving voor iedereen.

Bekijk ons thema Afval

Afval dat incorrect wordt aangeboden, opgeslagen of gedumpt, kan de leefbaarheid van de openbare ruimte en de volksgezondheid aantasten. Daarom is het zaak snel en efficiënt op te treden tegen dergelijke overtredingen. Op Orde automatiseert het maken van de melding, het verwijderen van het afval en het achterhalen en aansprakelijk stellen van de overtreder. Daartoe hebben wij onder meer apps ontwikkeld voor het opruimen van afvalstoffen, huisvuil en gedumpt afval. Zo draagt Op Orde bij aan een schone en veilige leefomgeving voor iedereen.

Ontdek onze thema\’s en de daarbij behorende apps

Afvalstoffen

De Afvalstoffen-app is bedoeld voor overtredingen met betrekking tot het aanbieden of opslaan van afval, voornamelijk door bedrijven. Overtredingen zijn bijvoorbeeld afval gemengd aanbieden, afvalopslag in strijd met een verbod, afvalstoffen storten en zwerfafval achterlaten. Middels een bevraging van de Kamer van Koophandel, achterhalen gebruikers eenvoudig de overtreder en verhalen zij de kosten op de verantwoordelijken.

Op Orde app avalstoffen

Huisvuil

De Huisvuil-app maakt de controle op het niet correct aanbieden van huisvuil efficiënter door een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP). Constateren gebruikers een overtreding, bijvoorbeeld huisvuil naast de container, dan maken zij melding in de app. Op Orde vult dan automatisch gegevens aan op basis van de ingevoerde adresgegevens.

Op Orde app huisvuil

Dumping

Met de Dumping-app pakken gebruikers het storten van afval op achteraf gelegen plaatsen aan. Daarbij neemt Op Orde deels het opmaken van de rekening over en maakt het een bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) en Kamer van Koophandel mogelijk. Zo wordt het afval snel opgeruimd en komt de rekening bij de overtreder terecht.

Op Orde app dumping

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.