Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Handhaving Openbare Ruimte

 

Bonnen

De Bonnen-app versnelt het uitschrijven van bekeuringen voor overtredingen die vallen onder de bestuurlijke strafbeschikking (BSB) en de wet Mulder, ofwel de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat zijn veelal lichte overtredingen van verkeersregels en milieuwetgeving, die onder het bestuursrecht worden afgehandeld. Bestanden voor de TM (CJIB) worden automatisch klaargezet.

Op Orde app bonnen

Melding

Afhankelijk van de werkzaamheden die de app moet ondersteunen, is de Meldingen Buitenruimte-app in te richten naar wens van de gebruiker. Dat is natuurlijk afhankelijk van de organisatie die de app gebruikt, zoals gemeenten, provincies of waterschappen. Zij kunnen een grote variatie aan meldingen in de buitenruimte eenvoudig verwerken door de gedeeltelijke automatisering van Op Orde. Deze app is bedoeld voor intern gebruik.

Op Orde app meldingen

Voorwerpen

De app Voorwerpen wordt gebruikt om het onderhoud en de reparaties van voorwerpen door aannemers te volgen, te controleren en betaalbaar te stellen.

Op Orde app Voorwerpen (dode elementen)

Hangjongeren

Gebruikers leggen eenvoudig vast welke hangjongeren zij in de openbare ruimte aantreffen. Middels een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) halen zij snel de juiste persoonsgegevens op en registreren zij wie zij aantreffen en in welke groepen.

Op Orde app hangjongeren

Oplevering

De app Oplevering is erop gericht om ervoor te zorgen dat, nadat een oplevering van een pand heeft plaatsgevonden, de grond van de gemeente, provincie of het waterschap in de juiste staat is hersteld. Daartoe wordt na de verstrekking van de vergunning een ‘nul opname’ uitgevoerd en bij de oplevering wordt deze beoordeeld en zo nodig verder in procedure gezet in het geval de oplevering niet akkoord is. Indien noodzakelijk kan hier een koppeling met het vergunningenbestand worden gemaakt.

Op Orde app oplevering

Klik op één van de volgende thema’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.