Fact finding: ondermijning inzichtelijk maken

Dat de aanpak van ondermijning een van de hoogste bestuurlijke prioriteiten van het moment is, daar lijkt iedereen inmiddels van overtuigd. Gemeenten krijgen echter vaak geen grip op criminele activiteiten die de leefbaarheid en veiligheid aantasten en zien in dat zij hier sneller, efficiënter en intensiever tegen moeten optreden. Daartoe is allereerst inzicht in de problematiek vereist. Juist daaraan ontbreekt het in veel gemeenten. Wat speelt er? Wat zijn de risico’s? Waar zitten de problemen? In gesprek met een van onze relaties kwamen wij tot een plan.

More