Skip to content

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties voorzien onder meer in de behoefte van woningzoekenden aan sociale huurwoningen. Op Orde ondersteunt de corporaties in het aanleggen van een overzichtelijke administratie doordat de intelligente software de rapportage en dossiervorming deels overneemt van de medewerkers. Niet alleen zorgt deze automatisering voor een aanzienlijke tijdsbesparing, ook garandeert Op Orde zo een complete administratie. Naast de rapportage, versnelt en verbetert Op Orde ook de communicatie tussen medewerkers onderling, tussen de woningcorporatie en haar huurders en tussen de corporatie en ingehuurde aannemers.

Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties voorzien onder meer in de behoefte van woningzoekenden aan sociale huurwoningen. Op Orde ondersteunt de corporaties in het aanleggen van een overzichtelijke administratie doordat de intelligente software de rapportage en dossiervorming deels overneemt van de medewerkers. Niet alleen zorgt deze automatisering voor een aanzienlijke tijdsbesparing, ook garandeert Op Orde zo een complete administratie. Naast de rapportage, versnelt en verbetert Op Orde ook de communicatie tussen medewerkers onderling, tussen de woningcorporatie en haar huurders en tussen de corporatie en ingehuurde aannemers.

 

Betere samenwerking

Een van de verantwoordelijkheden van woningbouwcorporaties is het onderhoud aan de gebouwen in hun beheer. Op Orde organiseert de werkzaamheden die voortkomen uit reparatieverzoeken van de huurders, meldingen van de inspecteurs of uit geplande onderhoudsrondes. Het administratiesysteem zet de taken direct uit naar de verantwoordelijke teams of medewerkers. Op hun beurt kunnen deze de voortgang van de werkzaamheden registreren in Op Orde. Door eenvoudigweg de voltooide stappen af te vinken of de gevraagde gegevens in te voeren, behouden de medewerkers op kantoor voortdurend het overzicht. Zo werken binnendienst en buitendienst van woningcorporaties op efficiënte wijze samen.

Op Orde maakt bovendien een duidelijke communicatie mogelijk tussen intern en extern personeel van woningbouwcorporaties. De corporaties besteden onderhoudswerkzaamheden immers vaak uit. Ingehuurde aannemers werken met Op Orde in hetzelfde systeem als de eigen medewerkers en de software van Op Orde vereenvoudigt daarmee de verslaglegging op locatie én op kantoor. De integratie van deze informatiestromen in één administratiesysteem is dan ook een grote stap vooruit op administratief vlak voor de woningcorporaties.

Op Orde Samenwerking

Betere samenwerking

Een van de verantwoordelijkheden van woningbouwcorporaties is het onderhoud aan de gebouwen in hun beheer. Op Orde organiseert de werkzaamheden die voortkomen uit reparatieverzoeken van de huurders, meldingen van de inspecteurs of uit geplande onderhoudsrondes. Het administratiesysteem zet de taken direct uit naar de verantwoordelijke teams of medewerkers. Op hun beurt kunnen deze de voortgang van de werkzaamheden registreren in Op Orde. Door eenvoudigweg de voltooide stappen af te vinken of de gevraagde gegevens in te voeren, behouden de medewerkers op kantoor voortdurend het overzicht. Zo werken binnendienst en buitendienst van woningcorporaties op efficiënte wijze samen.

Op Orde maakt bovendien een duidelijke communicatie mogelijk tussen intern en extern personeel van woningbouwcorporaties. De corporaties besteden onderhoudswerkzaamheden immers vaak uit. Ingehuurde aannemers werken met Op Orde in hetzelfde systeem als de eigen medewerkers en de software van Op Orde vereenvoudigt daarmee de verslaglegging op locatie én op kantoor. De integratie van deze informatiestromen in één administratiesysteem is dan ook een grote stap vooruit op administratief vlak voor de woningcorporaties.

Op Orde Samenwerking
Op Orde verslaglegging

Besparing door automatisering

De software van Op Orde ondersteunt woningbouwcorporaties bij de efficiënte oplossing van een gemeld probleem. De woningcorporatie bepaalt welke afwegingen worden gemaakt bij het beslissingsproces en vervolgens helpt Op Orde met de toepassing van deze keuzes bij het maken van de planning. Zo bespaart Op Orde tijd en geld door de onnodige inzet van personeel te voorkomen.

Vaak zullen woningbouwcorporaties reparatieverzoeken direct opvolgen. Een gebroken ruit zal bijvoorbeeld altijd zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Bij het verdelen van andere taken houdt Op Orde echter ook rekening met eventuele geplande werkzaamheden van de woningcorporatie. Meldt een huurder aan de woningcorporatie graffiti in een gemeenschappelijke ruimte die een week later staat ingepland voor een algemene onderhoudsbeurt? Dan attendeert de intelligente cloud-based software van Op Orde de gebruiker dat er een keuze is te maken: vindt de reparatie onmiddellijk doorgang of kan deze wellicht een week later worden uitgevoerd?

Woningbouwcorporaties kunnen ook op Op Orde vertrouwen om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang in dit proces. Daarnaast verzendt de administratiesoftware bijvoorbeeld de huurcontracten of opleveringsrapporten, die het slimme systeem al deels vooraf invult, automatisch op het juiste moment naar de juiste personen. Medewerkers van de woningcorporatie zijn daarom niet langer veel tijd kwijt met het routinematig versturen van e-mails die qua inhoud nauwelijks van elkaar verschillen.

Besparing door automatisering

De software van Op Orde ondersteunt woningbouwcorporaties bij de efficiënte oplossing van een gemeld probleem. De woningcorporatie bepaalt welke afwegingen worden gemaakt bij het beslissingsproces en vervolgens helpt Op Orde met de toepassing van deze keuzes bij het maken van de planning. Zo bespaart Op Orde tijd en geld door de onnodige inzet van personeel te voorkomen.

Vaak zullen woningbouwcorporaties reparatieverzoeken direct opvolgen. Een gebroken ruit zal bijvoorbeeld altijd zo snel mogelijk moeten worden vervangen. Bij het verdelen van andere taken houdt Op Orde echter ook rekening met eventuele geplande werkzaamheden van de woningcorporatie. Meldt een huurder aan de woningcorporatie graffiti in een gemeenschappelijke ruimte die een week later staat ingepland voor een algemene onderhoudsbeurt? Dan attendeert de intelligente cloud-based software van Op Orde de gebruiker dat er een keuze is te maken: vindt de reparatie onmiddellijk doorgang of kan deze wellicht een week later worden uitgevoerd?

Woningbouwcorporaties kunnen ook op Op Orde vertrouwen om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang in dit proces. Daarnaast verzendt de administratiesoftware bijvoorbeeld de huurcontracten of opleveringsrapporten, die het slimme systeem al deels vooraf invult, automatisch op het juiste moment naar de juiste personen. Medewerkers van de woningcorporatie zijn daarom niet langer veel tijd kwijt met het routinematig versturen van e-mails die qua inhoud nauwelijks van elkaar verschillen.

Woningbouwcorporaties kunnen ook op Op Orde vertrouwen om alle betrokkenen op de hoogte te houden. De administratiesoftware verzendt bijvoorbeeld de huurcontracten of opleveringsrapporten, die het slimme systeem ook al deels vooraf invult, automatisch op het juiste moment naar de juiste personen. Medewerkers van de woningcorporatie zijn daarom niet langer veel tijd kwijt met het routinematig versturen van e-mails die qua inhoud nauwelijks van elkaar verschillen.

Op Orde verslaglegging

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.