Skip to content

Waterschappen

Waterschappen spelen in Nederland een belangrijke rol bij het regionale waterbeheer. Bij de uitvoering van hun taken komen waterschappen veelvuldig in aanraking met andere overheidsorganisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Provincies en gemeenten hebben immers ook elk hun verantwoordelijkheden. Een goede afstemming van de werkzaamheden is daarom noodzakelijk. Hierin biedt de cloud-based software van Op Orde uitkomst.

 

Waterschappen

Waterschappen spelen in Nederland een belangrijke rol bij het regionale waterbeheer. Bij de uitvoering van hun taken komen waterschappen veelvuldig in aanraking met andere overheidsorganisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer. Provincies en gemeenten hebben immers ook elk hun verantwoordelijkheden. Een goede afstemming van de werkzaamheden is daarom noodzakelijk. Hierin biedt de cloud-based software van Op Orde uitkomst.

 

Eenvoudig rapporteren

Op Orde neemt zowel de buitendienst als de binnendienst administratieve verplichtingen uit handen. Wanneer inspecteurs melding maken van een situatie die de aandacht van het waterschap vereist, maakt de software van Op Orde van de rapportage een eenvoudige klus. Waar mogelijk leidt het systeem de te volgen procedure automatisch af uit de ingevulde gegevens. Het formulier is bovendien al deels vooraf ingevuld.

Het administratieve systeem van Op Orde zet de rapportages vervolgens door naar de verantwoordelijke afdeling en legt hierbij dossiers aan. Dit alles vindt wederom automatisch plaats. De medewerkers van de binnendienst kunnen zo aan de slag met gegevens die direct klaar zijn voor gebruik. Aangezien Op Orde de administratie vastlegt in de cloud en de buitendienst gegevens met mobiele apparaten kan insturen en inzien, blijft het overzicht van de werkzaamheden te allen tijden up-to-date. Op Orde verzorgt op deze manier een complete verslaglegging van de afhandeling van meldingen.

Op Orde waterschappen eenvoudig rapporteren

Eenvoudig rapporteren

Op Orde neemt zowel de buitendienst als de binnendienst administratieve verplichtingen uit handen. Wanneer inspecteurs melding maken van een situatie die de aandacht van het waterschap vereist, maakt de software van Op Orde van de rapportage een eenvoudige klus. Waar mogelijk leidt het systeem de te volgen procedure automatisch af uit de ingevulde gegevens. Het formulier is bovendien al deels vooraf ingevuld.

Het administratieve systeem van Op Orde zet de rapportages vervolgens door naar de verantwoordelijke afdeling en legt hierbij dossiers aan. Dit alles vindt wederom automatisch plaats. De medewerkers van de binnendienst kunnen zo aan de slag met gegevens die direct klaar zijn voor gebruik. Aangezien Op Orde de administratie vastlegt in de cloud en de buitendienst gegevens met mobiele apparaten kan insturen en inzien, blijft het overzicht van de werkzaamheden te allen tijden up-to-date. Op Orde verzorgt op deze manier een complete verslaglegging van de afhandeling van meldingen.

Op Orde waterschappen eenvoudig rapporteren
Op Orde waterschappen taken lijst

Taken verdelen

Waterschappen werken nauw samen met andere overheidsorganisaties. Zo regelen waterschappen de waterzuivering, maar zijn zij aangewezen op gemeenten voor de aanleg en het onderhoud van riolering en op waterleidingbedrijven voor de drinkwatervoorziening. Zeker bij de controle op de grondwaterstand is er sprake van een taakverdeling tussen provincies en gemeenten. Het administratiesysteem van Op Orde garandeert een efficiënte en correcte verdeling van de werkzaamheden. Waar mogelijk zet Op Orde de taken automatisch uit naar de juiste teams en medewerkers.

Taken verdelen

Waterschappen werken nauw samen met andere overheidsorganisaties. Zo regelen waterschappen de waterzuivering, maar zijn zij aangewezen op gemeenten voor de aanleg en het onderhoud van riolering en op waterleidingbedrijven voor de drinkwatervoorziening. Zeker bij de controle op de grondwaterstand is er sprake van een taakverdeling tussen provincies en gemeenten. Het administratiesysteem van Op Orde garandeert een efficiënte en correcte verdeling van de werkzaamheden. Waar mogelijk zet Op Orde de taken automatisch uit naar de juiste teams en medewerkers.

Op Orde waterschappen taken lijst

Overzicht in administratie

Ondanks de complexe taakverdeling van de overheidsorganisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer, zorgt de software van Op Orde voor overzicht in de administratie. Niet alleen zijn veel routinematige werkzaamheden geautomatiseerd, ook is integratie van alle activiteiten in hetzelfde administratieve systeem mogelijk. De verschillende organisaties werken bovendien samen in hetzelfde systeem en behouden zo inzicht in elkaars handelen. Dit vereenvoudigt en verheldert de communicatie tussen de organisaties.

Op Orde Groenbeheer

Overzicht in administratie

Ondanks de complexe taakverdeling van de overheidsorganisaties op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en milieubeheer, zorgt de software van Op Orde voor overzicht in de administratie. Niet alleen zijn veel routinematige werkzaamheden geautomatiseerd, ook is integratie van alle activiteiten in hetzelfde administratieve systeem mogelijk. De verschillende organisaties werken bovendien samen in hetzelfde systeem en behouden zo inzicht in elkaars handelen. Dit vereenvoudigt en verheldert de communicatie tussen de organisaties.

Op Orde Groenbeheer

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.