Skip to content

Beveiligingsbedrijven

Op Orde maakt een effectief administratiesysteem voor beveiligingsbedrijven mogelijk. De software van Op Orde verbetert de personeelsplanning, rapportage van de werkzaamheden en de communicatie van beveiligingsbedrijven met hun medewerkers en klanten. De cloud-based administratiesoftware is het antwoord op de veelzijdige eisen van de klanten in de beveiligingsbranche. Op Orde verhoogt daarnaast de productiviteit per medewerker, aangezien de beveiligers weinig tot geen verplichte administratieve taken hoeven af te werken. Dit is geen overbodige luxe in een branche waar nog maar weinig personeel te krijgen is.

 

Beveiligingsbedrijven

Op Orde maakt een effectief administratiesysteem voor beveiligingsbedrijven mogelijk. De software van Op Orde verbetert de personeelsplanning, rapportage van de werkzaamheden en de communicatie van beveiligingsbedrijven met hun medewerkers en klanten. De cloud-based administratiesoftware is het antwoord op de veelzijdige eisen van de klanten in de beveiligingsbranche. Op Orde verhoogt daarnaast de productiviteit per medewerker, aangezien de beveiligers weinig tot geen verplichte administratieve taken hoeven af te werken. Dit is geen overbodige luxe in een branche waar nog maar weinig personeel te krijgen is.

 

Personeelsplanning

Beveiligingsbedrijven hebben in de administratie te maken met een complexe personeelsplanning. Op Orde voorziet deze organisaties van een roostersysteem dat deze complexiteit opvangt. Vanaf kantoor kunnen roosters worden uitgezet naar de beveiligingsmedewerkers, waarop zij zich kunnen aan- en afmelden. Het systeem voert dit vervolgens door naar de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het maken en verwerken van de personeelsplanning. In de urenregistratie houdt Op Orde bovendien rekening met de verschillende tarieven, uurlonen en eventuele toeslagen waar de beveiligingsmedewerkers door het veelzijdige klantenbestand recht op hebben.

Op Orde Personeelsplanning

Personeelsplanning

Beveiligingsbedrijven hebben in de administratie te maken met een complexe personeelsplanning. Op Orde voorziet deze organisaties van een roostersysteem dat deze complexiteit opvangt. Vanaf kantoor kunnen roosters worden uitgezet naar de beveiligingsmedewerkers, waarop zij zich kunnen aan- en afmelden. Het systeem voert dit vervolgens door naar de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het maken en verwerken van de personeelsplanning. In de urenregistratie houdt Op Orde bovendien rekening met de verschillende tarieven, uurlonen en eventuele toeslagen waar de beveiligingsmedewerkers door het veelzijdige klantenbestand recht op hebben.

Op Orde Personeelsplanning
Op Orde Rapportage 1

Rapportage

Ook de verslaglegging van de werkzaamheden op locatie is eenvoudiger met Op Orde. De rapportage is voor de beveiligingsmedewerkers met het administratiesysteem van Op Orde niet langer een tijdrovende verplichting. Het systeem legt de handelingen van zijn gebruikers automatisch in de cloud vast, zodat deze achteraf zijn in te zien. Waar mogelijk neemt de software routinematig invulwerk over, zodat de beveiligers zich kunnen bezighouden met taken die ook daadwerkelijk bijdragen aan een veilige omgeving. Zo kan Op Orde het melden van incidenten versnellen, doordat beveiligers in de rapportage slechts ontbrekende gegevens hoeven aan te vullen.

Rapportage

Ook de verslaglegging van de werkzaamheden op locatie is eenvoudiger met Op Orde. De rapportage is voor de beveiligingsmedewerkers met het administratiesysteem van Op Orde niet langer een tijdrovende verplichting. Het systeem legt de handelingen van zijn gebruikers automatisch in de cloud vast, zodat deze achteraf zijn in te zien. Waar mogelijk neemt de software routinematig invulwerk over, zodat de beveiligers zich kunnen bezighouden met taken die ook daadwerkelijk bijdragen aan een veilige omgeving. Zo kan Op Orde het melden van incidenten versnellen, doordat beveiligers in de rapportage slechts ontbrekende gegevens hoeven aan te vullen.

Op Orde Rapportage 1

Communicatie

Door alle verbetering in de administratie van beveiligingsbedrijven, draagt Op Orde bovenal bij aan een heldere communicatie tussen de binnendienst en buitendienst. De software van Op Orde laat frontoffice en backoffice beter samenwerken. Beveiligingsmedewerkers van de buitendienst geven de verrichte werkzaamheden eenvoudiger door aan hun collega’s op kantoor. De binnendienst krijgt de gegevens vanuit de cloud klaar voor gebruik aangeleverd van het administratiesysteem. Zij kunnen hier direct mee aan de slag.

Het management kan bovendien toezien op de kwaliteit van de dienstverlening, doordat Op Orde de administratie inzichtelijk maakt. Dit komt ook de communicatie tussen beveiligingsbedrijven en klanten ten goede. Het is immers direct duidelijk wat de beveiligers voor de opdrachtgever hebben gedaan.

Op Orde Communicatie

Communicatie

Door alle verbetering in de administratie van beveiligingsbedrijven, draagt Op Orde bovenal bij aan een heldere communicatie tussen de binnendienst en buitendienst. De software van Op Orde laat frontoffice en backoffice beter samenwerken. Beveiligingsmedewerkers van de buitendienst geven de verrichte werkzaamheden eenvoudiger door aan hun collega’s op kantoor. De binnendienst krijgt de gegevens vanuit de cloud klaar voor gebruik aangeleverd van het administratiesysteem. Zij kunnen hier direct mee aan de slag.

Het management kan bovendien toezien op de kwaliteit van de dienstverlening, doordat Op Orde de administratie inzichtelijk maakt. Dit komt ook de communicatie tussen beveiligingsbedrijven en klanten ten goede. Het is immers direct duidelijk wat de beveiligers voor de opdrachtgever hebben gedaan.

Op Orde Communicatie

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.