Skip to content

Bestrijding Corona virus

 

Met Op Orde kunnen snel (binnen 1 dag) toepassingen worden samengesteld die ondersteunen bij het bestrijden van het Corona virus. Denk hierbij aan controle van de horeca -en de verslaglegging hiervan- en het tonen (van veranderende) instructies aan medewerkers. In Frankrijk, Spanje en Italië wordt gewerkt met ‘Corona-briefjes’; als gevolg van de lockdown in die landen moet iedereen een geldige reden hebben en aangeven om zich in de buitenruimte te verplaatsen.

Op Orde heeft de Franse versie vertaald naar het Nederlands.

Bestrijding Corona virus

 
 

Met Op Orde kunnen snel (binnen 1 dag) toepassingen worden samengesteld die ondersteunen bij het bestrijden van het Corona virus. Denk hierbij aan controle van de horeca -en de verslaglegging hiervan- en het tonen (van veranderende) instructies aan medewerkers. In Frankrijk, Spanje en Italië wordt gewerkt met ‘Corona-briefjes’; als gevolg van de lockdown in die landen moet iedereen een geldige reden hebben en aangeven om zich in de buitenruimte te verplaatsen.

In verband met het Corona virus worden er op dit moment door meerdere gemeenten ingrijpende maatregelen getroffen, met name in de openbare ruimte.


Werken met Op Orde geeft u de mogelijkheid om deze noodzakelijke maatregelen snel, gericht, flexibel en overzichtelijk uit te voeren. Wij begrijpen dat de druk hoog is. Het belang van het vertragen van het verspreiden van het virus, en daarmee het drastisch verminderen van het aantal slachtoffers, is ook voor ons van het hoogste belang. Het gaat per slot van rekening om ons aller families. Wij willen u graag helpen en ondersteunen. Er moeten waarnemingen worden gedaan, controles worden uitgevoerd en zonodig worden gehandhaafd; dit alles in verband met de veiligheid.

Daarbij komen direct een aantal vragen naar voren:

 • Waar moeten de medewerkers zijn?
 • Wanneer hebben deze waarnemingen en controles plaatsgevonden?
 • Hoe behoud ik het overzicht?
 • Waarom moeten maatregelen worden genomen (wat vertellen de medewerkers op locatie)?
 • Welke instructies krijgen de medewerkers mee en wat gebeurt er wanneer de instructies wijzigen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat nieuwe maatregelen snel en goed worden uitgevoerd?
FRansn
Een paar voorbeelden van de mogelijkheden:
 

Medewerkers krijgen op hun device de telefoonnummers en instructies te zien. Ze kunnen direct worden doorverbonden met de aangewezen personen op het centrum, die de meldingen moeten beoordelen en uitzetten binnen de organisatie. Wijzigingen in instructies worden direct in de backoffice doorgevoerd zodat vanaf dat moment iedereen met de nieuwste instructies aan het werk is.

Medewerkers krijgen lijsten met te controleren objecten zoals winkels, horecagelegenheden, etc. Bij niet nakoming van de maatregelen is er direct een signaal beschikbaar voor het centrum en kan actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld een telefonische waarschuwing waarna een hercontrole plaatsvindt met eventueel een gedwongen sluiting tot gevolg.

In de praktijk zullen nieuwe vragen komen die we graag samen en direct oplossen. De oplossingen kunnen meteen in productie en zijn zo meteen beschikbaar. Indien u voor deze (crisis-) situatie een aparte omgeving wilt gebruiken (eventueel samen met buurgemeenten) dan is dit mogelijk. Op Orde heeft twee omgevingen klaarstaan die hiervoor bij bestaande relaties kunnen worden ingezet.

Ook hier is het mogelijk om binnen 1 dag nieuwe toepassingen beschikbaar te hebben.

IMG_3961
Wat bereikt u hiermee?
 
 • Meer overzicht van de uit te voeren werkzaamheden;
 • Direct uitzetten van werkzaamheden voor een snellere afdoening;
 • Minder mondelinge of papieren instructies, deze zijn immers al verwerkt in de apps;
 • Snellere aanpassing aan gewijzigde omstandigheden en nieuw uit te voeren werkzaamheden;
 • Minder noodzakelijke fysieke contacten;
 • De backoffice kan geheel vanuit huis worden bediend.

Hoe doen we dit?
Door met u de benodigde toepassingen samen te stellen in een virtuele \’hogedruk kamer\’ en door samen met u gericht een toepassing te configureren waarbij u aangeeft wat en hoe u het wil hebben. Daarbij zorgen wij voor de configuratie die we vervolgens samen testen. Dit alles gebeurt fysiek contactloos, op afstand.

Mogelijk een lockdown
Minister-president Rutte heeft laten weten dat hij een totale lockdown niet uitsluit. In Frankrijk, Spanje en Italië gebeurt dit al. De lockdown houdt kort gezegd in dat alleen met een geldige redenen mensen zich mogen verplaatsen. In Nederland zal zeker 95% van de mensen hieraan gehoor geven. Maar 5% zal de regels of negeren of zo interpreteren zoals het hen op dat moment uitkomt. En dat is risicovol. Er zal dus op gehandhaafd moeten worden. Op Orde kan hierbij ondersteunen. We hebben als voorbeeld de Franse situatie genomen waarbij van internet een formulier kan worden gedownload, dat wordt ingevuld en dat door politie en andere toezichthouders wordt gecontroleerd. De vragen die hierbij gesteld worden: heb je een geldige reden om ‘op pad te zijn’? En zijn er meerdere personen bij betrokken? De controle bestaat uit een check van de bevolkingsadministratie: is degene die op het formulier staat ook degene die de toezichthouder aantreft? Daartoe kan ter plaatse de BRP worden bevraagd: middels postcode en huisnummer of direct via het BSN (deze kan van het ID-bewijs worden gescand)

 

IMG_3962
Instructie en foto\’s

Hierbij is het mogelijk om instructies te bekijken (hier genoemd: lijst met toegestane locatie). Er kunnen foto’s worden gemaakt van het formulier en eventueel van het ID-bewijs.

Wanneer de controle geen bijzonderheden oplevert, dan zal alleen de postcode (zonder huisnummer) worden opgeslagen. Er worden geen NAW-gegevens in de backoffice opgenomen. Er is immers niks aan de hand maar het is wel handig om te weten uit welk postcodegebied er verkeer is geweest. (Eventueel kan dit worden uitgebreid met het bezoekadres.) Door dit in ons dashboard zichtbaar te maken kan snel een goed overzicht worden gemaakt van de bewegingen en kunnen daar eventueel maatregelen op genomen worden.

Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, dan worden alle gegevens opgeslagen in de backoffice en ontvangt de overtreder een waarschuwing of een boete voor het overtreden van de regels. Ook zal bij een vervolgcontrole zichtbaar zijn wie reeds eerder een waarschuwing heeft ontvangen of een overtreding heeft begaan.

Deze processen kunnen geheel geautomatiseerd, gedeeltelijk geautomatiseerd of handmatig worden uitgevoerd. Uiteraard kan de volledige backoffice vanuit verschillende locaties (waaronder vanuit huis) uitgevoerd worden.

Op Orde is erop gericht om het werken tussen afdelingen contactloos te maken: alles loopt via de backoffice die ervoor zorgt dat taken worden uitgezet en bij terugmeldingen worden verwerkt op een passende manier. Op Orde heeft ervaring met het snel leveren van nieuwe toepassingen en vervolgens aanpassingen.

IMG_3963

Meer over de bestrijding tegen het Corona virus?

 
Jeroen Op Orde

Jeroen Lugte
+316 83 60 37 97
jsml@oporde.nu

Meer over de bestrijding tegen het Corona virus?

 
Jeroen Op Orde

Jeroen Lugte
+316 83 60 37 97
jsml@oporde.nu