Voorkom dat de ambtenaar nog verder in het moeras van regels en procedures wegzakt

Regels naleven, procedures volgen, burgers naar tevredenheid helpen; Het leven van een ambtenaar is complex en wordt alleen maar complexer. Mede daardoor haalden de afgelopen tijd diverse misstanden het landelijke nieuws. Misstanden, die op zijn minst ten dele het gevolg lijken te zijn van scheefgroei tussen politiek-maatschappelijke verwachtingen en de realiteit. De grens aan de uitvoerbaarheid van de ambtelijke taken lijkt bereikt. Het móét nu anders.

More