Skip to content

Bekijk ons thema Buitenruimte

Bij de buitenruimte horen zaken als het groenbeheer, onderhouds- en schoonmaaktaken en de controle van infrastructuur, gemeentelijke eigendommen/grond en daaruit voortkomende reparatiewerkzaamheden. Om de uitvoeringstaken in de buitenruimte in goede banen te leiden, biedt Op Orde een breed scala aan apps. Daarmee houden gebruikers elkaar in real-time op de hoogte van hun voortgang en zien zij direct wat hen nog te doen staat. Zo blijft de buitenruimte veilig en toegankelijk.

Bekijk ons thema Buitenruimte

Bij de buitenruimte horen zaken als het groenbeheer, onderhouds- en schoonmaaktaken en de controle van infrastructuur, gemeentelijke eigendommen/grond en daaruit voortkomende reparatiewerkzaamheden. Om de uitvoeringstaken in de buitenruimte in goede banen te leiden, biedt Op Orde een breed scala aan apps. Daarmee houden gebruikers elkaar in real-time op de hoogte van hun voortgang en zien zij direct wat hen nog te doen staat. Zo blijft de buitenruimte veilig en toegankelijk.

Ontdek onze thema\’s en de daarbij behorende apps

 

Afhandelijk MOR-melding

Meldingen vanuit de BuitenBeter-app of soortgelijke apps worden automatisch ingelezen en toegewezen aan de juiste persoon of team. De afhandeling van Meldingen Openbare Ruimte (MOR) kan op deze wijze snel plaatsvinden. Meldingen kunnen worden afgehandeld, intern of extern worden doorgezet of ‘on hold’ worden gezet.

Op Orde app afhandeling MOR-meldingen

Maaien

Met de app Maaien (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van het maaien door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

Op Orde app maaien

Beplanten

Met de app Beplantingen (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van beplanting door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

Op Orde app beplantingen

Borstelen & vegen

Met de app Borstelen en Vegen (bestek en beeldbestek) wordt het hele proces van het borstelen en vegen door aannemers, de controle daarop door de gemeente, het verwerken van de bestekregels uit het bestek en de financiële vaststelling (inclusief het bepalen van de percentageboete wanneer de aannemers niet aan de normen hebben voldaan) uitgevoerd en vastgesteld. Dit betreft zowel het beeldbestek als overige werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestek wordt verwerkt.

Op Orde app borstelen en vegen

Voorwerpen (dode elementen)

De app Voorwerpen wordt gebruikt om het onderhoud en de reparaties van voorwerpen door aannemers te volgen, te controleren en betaalbaar te stellen.

Op Orde app voorwerpen(dode-elementen)

Calamiteiten

Bij calamiteiten maken medewerkers gebruik van de Calamiteiten-app. Deze brede categorie omvat onder meer storm-, droogte- of waterschade, infrastructurele gebreken en storingen, dumping, ongediertebestrijding/dode dieren en brand. Op Orde versnelt de communicatie tussen binnen- en buitendienst, zorgt voor de financiële afhandeling en draagt zo bij aan een hoogwaardige leefomgeving.

Op Orde app Calamiteiten

Schaderapport

Met de app Schaderapport kunnen snel schades worden opgenomen, acties worden uitgezet en de financiële afhandeling worden uitgevoerd. Het is mogelijk om hier de RDW, BRP en/of de KvK te bevragen.

Op Orde app schaderapport

Schouwformulier

Met de app Schouwformulier wordt snel opgenomen hoe bijvoorbeeld het wegenbestand er kwalitatief uitziet. Acties kunnen worden uitgezet en ook de duur van het herstel wordt vastgesteld. De app is met name van belang voor aansprakelijkstelling door personen die schade hebben geleden als gevolg van de staat van de weg.

Op Orde app schouwformulier

Overig

De app Overig is te gebruiken voor een diverse verzameling aan taken. Gebruikers maken snel melding van bijvoorbeeld ongeoorloofd beplakken of bekladden, de toestand van sloten en putten, inzameling zonder vergunning of hinderlijke beplanting.

Op Orde app overig

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.