Skip to content

Bekijk ons thema Ondermijning

Op Orde ondersteunt de aanpak van ondermijning. Van ondermijning is sprake wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Doordat criminelen gebruikmaken van diensten van de bovenwereld, oefenen zij namelijk invloed en druk uit op onze samenleving. Het gevolg is dat normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in lokale gemeenschappen afneemt. De flexibele software van Op Orde is dé oplossing om de vaak complexe en veelzijdige ondermijnende activiteiten tegen te gaan, door onder meer huis- en bedrijfsbezoeken te faciliteren en heling en hangjongeren aan te pakken.

Bekijk ons thema Ondermijning

Op Orde ondersteunt de aanpak van ondermijning. Van ondermijning is sprake wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Doordat criminelen gebruikmaken van diensten van de bovenwereld, oefenen zij namelijk invloed en druk uit op onze samenleving. Het gevolg is dat normen vervagen en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in lokale gemeenschappen afneemt. De flexibele software van Op Orde is dé oplossing om de vaak complexe en veelzijdige ondermijnende activiteiten tegen te gaan, door onder meer huis- en bedrijfsbezoeken te faciliteren en heling en hangjongeren aan te pakken.

Ontdek onze thema\’s en de daarbij behorende apps

Huisbezoeken

De Huisbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of de personen die op een adres staan ingeschreven daar daadwerkelijk wonen, door controle van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook creëert Op Orde looplijsten. Dat zijn lijsten met te controleren panden, bijvoorbeeld omdat op andere adressen van de eigenaar een hennepkwekerij is ontdekt.

Op Orde app huisbezoek

Bedrijfsbezoeken

De Bedrijfsbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of een bedrijf daar nog gevestigd is, wat de activiteiten zijn en kunnen onregelmatigheden worden gerapporteerd, waarna vervolgacties kunnen worden ingezet. Ook hier kunnen looplijsten worden gecreëerd.

Op Orde app bedrijfsbezoeken

Stop heling

De Stop Heling-app ondersteunt bij de handhaving op heling. Met heling wordt het kopen, bezitten of verkopen van gestolen producten bedoeld. Dit is strafbaar. Voor handhaving zijn efficiënte controles noodzakelijk. Op Orde begeleidt de juiste toepassing van de regelgeving, mede afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Op Orde app stop heling

Hangjongeren

Gebruikers leggen eenvoudig vast welke hangjongeren zij in de openbare ruimte aantreffen. Middels een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) halen zij snel de juiste persoonsgegevens op en registreren zij wie zij aantreffen en in welke groepen.

Op Orde app hangjongeren

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.