Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Ondermijning.

Huisbezoeken

De Huisbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of de personen die op een adres staan ingeschreven daar daadwerkelijk wonen, door controle van de Basisregistratie Personen (BRP). Ook creëert Op Orde looplijsten. Dat zijn lijsten met te controleren panden, bijvoorbeeld omdat op andere adressen van de eigenaar een hennepkwekerij is ontdekt.

Op Orde app huisbezoek

Bedrijfsbezoeken

De Bedrijfsbezoeken-app maakt pandcontroles mogelijk. Daarmee kunnen gebruikers onder meer nagaan of een bedrijf daar nog gevestigd is, wat de activiteiten zijn en kunnen onregelmatigheden worden gerapporteerd, waarna vervolgacties kunnen worden ingezet. Ook hier kunnen looplijsten worden gecreëerd.

Op Orde app bedrijfsbezoeken

Stop heling

De Stop Heling-app ondersteunt bij de handhaving op heling. Met heling wordt het kopen, bezitten of verkopen van gestolen producten bedoeld. Dit is strafbaar. Voor handhaving zijn efficiënte controles noodzakelijk. Op Orde begeleidt de juiste toepassing van de regelgeving, mede afhankelijk van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Op Orde app stop heling

Hangjongeren

Gebruikers leggen eenvoudig vast welke hangjongeren zij in de openbare ruimte aantreffen. Middels een directe bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) halen zij snel de juiste persoonsgegevens op en registreren zij wie zij aantreffen en in welke groepen.

Op Orde app hangjongeren

Klik op één van de volgende thema’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.