Skip to content

Milieudiensten

Milieudiensten bewaken de kwaliteit en de veiligheid van onze leefomgeving. Zij ondersteunen lokale en regionale overheden bij het opstellen van nieuwe regulering door onderzoek te verrichten en advies te geven. Op de naleving van bestaande regulering zien milieudiensten toe door te inspecteren en indien nodig te handhaven. Waar de milieudiensten in Nederland dienen ter ondersteuning van lokale en regionale overheden, ondersteunt de administratiesoftware van Op Orde de milieudiensten in het vervullen van deze taak.

 

Milieudiensten

Milieudiensten bewaken de kwaliteit en de veiligheid van onze leefomgeving. Zij ondersteunen lokale en regionale overheden bij het opstellen van nieuwe regulering door onderzoek te verrichten en advies te geven. Op de naleving van bestaande regulering zien milieudiensten toe door te inspecteren en indien nodig te handhaven. Waar de milieudiensten in Nederland dienen ter ondersteuning van lokale en regionale overheden, ondersteunt de administratiesoftware van Op Orde de milieudiensten in het vervullen van deze taak.

 

Veelzijdige werkzaamheden

De automatisering van de administratie door Op Orde helpt milieudiensten ook met de verslaglegging van hun veelzijdige werkzaamheden. Milieudiensten zien toe op de naleving van milieuregulering en veiligheidsvoorschriften in de leefomgeving van burgers. Op Orde draagt met name bij aan de rapportage van inspecties en de handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en externe veiligheid. Milieudiensten zetten voor de uitvoering van de meeste werkzaamheden een binnendienst en een buitendienst in. De samenwerking tussen binnendienst en buitendienst staat of valt met een goede communicatie tussen beide.

Op Orde verslaglegging

Veelzijdige werkzaamheden

De automatisering van de administratie door Op Orde helpt milieudiensten ook met de verslaglegging van hun veelzijdige werkzaamheden. Milieudiensten zien toe op de naleving van milieuregulering en veiligheidsvoorschriften in de leefomgeving van burgers. Op Orde draagt met name bij aan de rapportage van inspecties en de handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en externe veiligheid. Milieudiensten zetten voor de uitvoering van de meeste werkzaamheden een binnendienst en een buitendienst in. De samenwerking tussen binnendienst en buitendienst staat of valt met een goede communicatie tussen beide.

Op Orde verslaglegging
Op Orde Samenwerking

Samenwerking

Milieudiensten werken in opdracht van lokale en regionale overheden, zoals provincies, gemeentes en waterschappen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals politie en brandweer, de GGD en de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De betrokkenheid van de verschillende partijen bij inspectie en handhaving maakt een complete verslaglegging een complexe opgave. Op Orde maakt een samenwerking van de verschillende diensten in een gezamenlijk administratiesysteem mogelijk.

De software van Op Orde is voor elke organisatie te personaliseren, zodat verschillende partijen in hetzelfde systeem kunnen samenwerken. Op Orde komt met de flexibel te configureren cloud-based software aan de uiteenlopende eisen tegemoet. Het systeem zet de opdrachten uit naar de juiste afdelingen of teams, die daarop direct in actie kunnen komen. Als een taak is volbracht, vinken zij deze af om hun collega’s hierover te informeren. Op Orde verbetert dan ook de communicatie binnen en tussen organisaties.

Samenwerking

Milieudiensten werken in opdracht van lokale en regionale overheden, zoals provincies, gemeentes en waterschappen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals politie en brandweer, de GGD en de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De betrokkenheid van de verschillende partijen bij inspectie en handhaving maakt een complete verslaglegging een complexe opgave. Op Orde maakt een samenwerking van de verschillende diensten in een gezamenlijk administratiesysteem mogelijk.

De software van Op Orde is voor elke organisatie te personaliseren, zodat verschillende partijen in hetzelfde systeem kunnen samenwerken. Op Orde komt met de flexibel te configureren cloud-based software aan de uiteenlopende eisen tegemoet. Het systeem zet de opdrachten uit naar de juiste afdelingen of teams, die daarop direct in actie kunnen komen. Als een taak is volbracht, vinken zij deze af om hun collega’s hierover te informeren. Op Orde verbetert dan ook de communicatie binnen en tussen organisaties.

Op Orde Samenwerking

Ingewikkelde verslaglegging geen probleem

Een van de taken van milieudiensten is het toezicht houden op de naleving van regels omtrent ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Hierbij is de organisatie van de werkzaamheden door Op Orde van grote toegevoegde waarde. De software van Op Orde zet bijvoorbeeld grote hoeveelheden controles van panden uit naar de inspecteurs en legt automatisch een dossier aan. Inspecteurs zien als buitendienst alleen de gegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren. Op basis van hun need to know worden inspecteurs beschermd tegen een teveel aan informatie, om de rapportage overzichtelijk te houden. De binnendienst ontvangt van Op Orde vervolgens wél bijvoorbeeld de vele kengetallen van dossiers, die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de administratie.

Doordat Op Orde in de cloud draait en een mobiele telefoon of tablet voldoende zijn voor de implementatie van het administratiesysteem, zijn geen ingrijpende investeringen nodig. Door Op Orde zijn overlap tussen verschillende afdelingen of geografische gebieden, complexe procedures en beperkte bestaande infrastructuur geen obstakels meer in de communicatie tussen de binnendienst en buitendienst.

Op Orde verslaglegging

Ingewikkelde verslaglegging geen probleem

Een van de taken van milieudiensten is het toezicht houden op de naleving van regels omtrent ruimtelijke gebiedsontwikkeling. Hierbij is de organisatie van de werkzaamheden door Op Orde van grote toegevoegde waarde. De software van Op Orde zet bijvoorbeeld grote hoeveelheden controles van panden uit naar de inspecteurs en legt automatisch een dossier aan. Inspecteurs zien als buitendienst alleen de gegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren. Op basis van hun need to know worden inspecteurs beschermd tegen een teveel aan informatie, om de rapportage overzichtelijk te houden. De binnendienst ontvangt van Op Orde vervolgens wél bijvoorbeeld de vele kengetallen van dossiers, die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de administratie.

Doordat Op Orde in de cloud draait en een mobiele telefoon of tablet voldoende zijn voor de implementatie van het administratiesysteem, zijn geen ingrijpende investeringen nodig. Door Op Orde zijn overlap tussen verschillende afdelingen of geografische gebieden, complexe procedures en beperkte bestaande infrastructuur geen obstakels meer in de communicatie tussen de binnendienst en buitendienst.

Op Orde verslaglegging

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.