Skip to content

Bekijk ons thema Overig

De overige apps zijn bedoeld voor bijvoorbeeld gebouwenbeheer en bezoekersregistratie. Op Orde stroomlijnt de communicatie tussen de gebouwbeheerder en de collega’s op kantoor, waardoor bijvoorbeeld schade snel wordt gemeld en de herstelopdracht wordt doorgezet naar de toegewezen aannemers. Op Orde maakt daarnaast het inboeken en uitboeken van bezoekers eenvoudig, door onder meer het scannen van barcodes op ID-bewijzen mogelijk te maken. Bij dit alles werkt Op Orde uiteraard binnen de kaders van de AVG.

Bekijk ons thema Overig

De overige apps zijn bedoeld voor bijvoorbeeld gebouwenbeheer en bezoekersregistratie. Op Orde stroomlijnt de communicatie tussen de gebouwbeheerder en de collega’s op kantoor, waardoor bijvoorbeeld schade snel wordt gemeld en de herstelopdracht wordt doorgezet naar de toegewezen aannemers. Op Orde maakt daarnaast het inboeken en uitboeken van bezoekers eenvoudig, door onder meer het scannen van barcodes op ID-bewijzen mogelijk te maken. Bij dit alles werkt Op Orde uiteraard binnen de kaders van de AVG.

uitgaven worden bewaakt en binnen de begrotingen blijven.

Ontdek onze thema\’s en de daarbij behorende apps

 

Beheer gebouwen

De app Beheer Gebouwen regelt het verkeer tussen een gebouwbeheerder en kantoor. Meldingen over schades en herstel worden ingestuurd, eventueel beoordeeld door de kantoormedewerker, doorgezet naar aannemers en gereed gemeld door de gebouwbeheerder, waarna betaalbaarstelling plaats kan vinden.

Op Orde app bedrijfsbezoeken

Bezoekersregistratie

Met de app Bezoekersregistratie worden bezoekers snel ingeboekt en uitgeboekt. Eventueel kunnen de barcodes van de ID-bewijzen worden gescand, zodat de identiteit van de bezoeker wordt vastgesteld. Of en hoe lang gegevens in het systeem worden vastgehouden, wordt in onderling overleg bepaald aan de hand van de nut en noodzaak en conform AVG.

Op Orde app Bezoekersregistratie

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.