Skip to content

Bekijk ons thema Horeca,
Markten & Evenementen

Horeca, markten en evenementen kenmerken een levendige stad. Exploitanten en organisatoren moeten daarbij zorgdragen voor de juiste vergunningen en de naleving van voorschriften, regelgevingen en andere afspraken. Op Orde vereenvoudigt en versnelt de controle en handhaving op deze vereisten, doordat gebruikers direct aanwezige vergunningenbestanden kunnen bevragen en de relevante voorschriften kunnen inzien. Zo blijft het beheer van horeca, markten en evenementen overzichtelijk en efficiënt.

Bekijk ons thema Horeca,
Markten & Evenementen

Horeca, markten en evenementen kenmerken een levendige stad. Exploitanten en organisatoren moeten daarbij zorgdragen voor de juiste vergunningen en de naleving van voorschriften, regelgevingen en andere afspraken. Op Orde vereenvoudigt en versnelt de controle en handhaving op deze vereisten, doordat gebruikers direct aanwezige vergunningenbestanden kunnen bevragen en de relevante voorschriften kunnen inzien. Zo blijft het beheer van horeca, markten en evenementen overzichtelijk en efficiënt.

Ontdek onze thema\’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Horeca, Markten & Evenementen

 

Horeca

Met de Horeca-app controleren gebruikers eenvoudig op exploitatie-, drank-/horeca-, speelautomaten- of terrasvergunningen. Ook kunnen zij met de app nagaan of de verschillende drank- en horecavoorschriften worden gevolgd. Op Orde versnelt deze procedures onder meer door een bevraging van mogelijk aanwezige vergunningenbestanden.

Op Orde app horeca

Terrassen

Voor de controle op de juiste toepassing van de regelgeving met betrekking tot terrassen, biedt Op Orde de Terrassen-app. Middels een bevraging van het vergunningenbestand, zien gebruikers efficiënt toe op de naleving van de geldende regels.

Op Orde app terrassen

Markten

Met de Markten-app leiden gebruikers markten in goede banen en zien zij eenvoudig toe op het naleven van afspraken over zaken als standplaatsen, de soort te verkopen waar, de verkooptijden en (wan)gedrag jegens derden en de marktmeesters. Gebruikers leggen middels een interactieve kaart deels geautomatiseerd vast of en welke marktlui aanwezig zijn, maken de dagrapportage op en gaan bij overtredingen snel over tot een waarschuwing of verwijdering. Van elke marktdag wordt een compleet overzicht gemaakt.

Op Orde app markten

Standplaatsen

Voor kramen buiten een markt biedt Op Orde de Standplaatsen-app. Daarmee controleren gebruikers standhouders op het bezit van een vergunning, het naleven van de voorwaarden en de aanwezigheidstijden op de standplaats.

Op Orde app standplaatsen

Fietsen

Met de Fietsen-app signaleren en verwijderen gebruikers snel weesfietsen, fietswrakken of verkeerd/hinderlijk geparkeerde fietsen in de openbare ruimte, op markten of op evenementen. Daarmee houden zij de openbare ruimte toegankelijk voor voetgangers, fietsers en andere voertuigen.

Op Orde app fietsen

Evenementen

Bij evenementen controleren gebruikers met de Evenementen-app eenvoudig op relevante regelgeving. Dat kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het volume en tijdstip van de gespeelde muziek, de plaatsing van kramen of het schenken en nuttigen van alcohol.

Op Orde app evenementen

Klik op één van de volgende thema\’s om de
andere apps te bekijken. 

Horeca, markten & evenementen

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.