Iedereen laten bijdragen door oninbare vorderingen tóch te incasseren

Van overheidsinstanties hebben we – terecht – hoge verwachtingen als het op de uitvoering van hun taken aankomt, zowel wat betreft de kwantiteit, als de kwaliteit van de dienstverlening. Om aan die verwachtingen te kunnen voldoen, moeten gemeenten en waterschappen genoeg geld ter beschikking hebben. Daarom vraagt de overheid een bijdrage van burgers en bedrijven, vaak in de vorm van een belasting, maar daar wil niet altijd iedereen aan meewerken. In dat geval is het van groot belang dat overheden over de kennis en de middelen beschikken om toch ieders bijdrage te kunnen innen, en daarbij op de voorgeschreven wijze te werk gaan.

More