Skip to content

Privacy reglement

Beste bezoeker van onze website,

Wij van Op Orde nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen van toegang tot ons platform en het aanbieden van onze producten en diensten.
• Het verbeteren van ons platform en onze producten en diensten.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij delen uw gegevens met derden alleen in de volgende gevallen:
• Om toegang te verkrijgen tot Op Orde.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel te voldoen.

Wij beveiligen uw gegevens met passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@oporde.nu

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet, Op Orde