Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Bekijk onze thema’s

Op Orde heeft meer dan vijfendertig apps ontwikkeld, veelal toegesneden op specifieke taken in (bestuurlijke) handhaving en uitvoeringswerkzaamheden in de openbare ruimte. Dit overzicht biedt een korte toelichting op de meest voorkomende apps, waar zij voor zijn bedoeld en wat zij doen. De apps zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Algemeen’, ‘Ondermijning’, ‘Afval’, ‘Verkeer & Voertuigen’, ‘Horeca, Markten & Evenementen’, ‘Handhaving Openbare Ruimte’, ‘Buitenruimte’ en ‘Overige Apps’. Afhankelijk van de gekozen apps bestaat er in meer of mindere mate overlap tussen de gebruiksdoelen en -manieren. Klik op een app voor de toelichting.

Alle informatie wordt verwerkt in de backoffice van Op Orde en de software zorgt ervoor dat termijnen worden bewaakt en dat brieven (waarschuwingen, voornemens en besluiten) worden opgemaakt en gereed staan voor verzending. Vervolgacties worden automatisch aan de juiste persoon of het juiste team toegewezen.

Ontdek onze thema’s en de daar bijhorende apps.
Bekijk hier het thema Horeca, Markten & Evenementen

 

Horeca

Met de Horeca-app controleren gebruikers eenvoudig op exploitatie-, drank-/horeca-, speelautomaten- of terrasvergunningen. Ook kunnen zij met de app nagaan of de verschillende drank- en horecavoorschriften worden gevolgd. Op Orde versnelt deze procedures onder meer door een bevraging van mogelijk aanwezige vergunningenbestanden.

Op Orde app horeca

Terrassen

Voor de controle op de juiste toepassing van de regelgeving met betrekking tot terrassen, biedt Op Orde de Terrassen-app. Middels een bevraging van het vergunningenbestand, zien gebruikers efficiënt toe op de naleving van de geldende regels.

Op Orde app terrassen

Markten

Met de Markten-app leiden gebruikers markten in goede banen en zien zij eenvoudig toe op het naleven van afspraken over zaken als standplaatsen, de soort te verkopen waar, de verkooptijden en (wan)gedrag jegens derden en de marktmeesters. Gebruikers leggen middels een interactieve kaart deels geautomatiseerd vast of en welke marktlui aanwezig zijn, maken de dagrapportage op en gaan bij overtredingen snel over tot een waarschuwing of verwijdering. Van elke marktdag wordt een compleet overzicht gemaakt.

Op Orde app markten

Standplaatsen

Voor kramen buiten een markt biedt Op Orde de Standplaatsen-app. Daarmee controleren gebruikers standhouders op het bezit van een vergunning, het naleven van de voorwaarden en de aanwezigheidstijden op de standplaats.

Op Orde app standplaatsen

Fietsen

Met de Fietsen-app signaleren en verwijderen gebruikers snel weesfietsen, fietswrakken of verkeerd/hinderlijk geparkeerde fietsen in de openbare ruimte, op markten of op evenementen. Daarmee houden zij de openbare ruimte toegankelijk voor voetgangers, fietsers en andere voertuigen.

Op Orde app fietsen

Evenementen

Bij evenementen controleren gebruikers met de Evenementen-app eenvoudig op relevante regelgeving. Dat kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het volume en tijdstip van de gespeelde muziek, de plaatsing van kramen of het schenken en nuttigen van alcohol.

Op Orde app evenementen

Klik op één van de volgende thema’s om de
andere apps te bekijken. 

Horeca, markten & evenementen

In de praktijk

Provincie Zuid-Holland
Inspectie van wegen, vaarwegen, schades, opleveringen en controle van ligplaatsen.

Gemeente Oss
Aannemers melden hun werk in de buitenruimte gereed. De opzichter voert de controle uit.

RWSF Security & Facility
Meer dan alleen beveiliging. Proactief handelen met de juiste informatie zorgt voor een betere kwaliteit beveiliging.

Omgevingsdienst Regio Utrecht
Controleren van objecten, doorvoeren van de juiste informatie en het snel en volledig informeren van opdrachtgevers.